Aurdal Bygg og Haandverk as

Aurdal Bygg og Haandverk AS er en lokal entreprenør i Aurdal i Nord-Aurdal kommune i Valdres. Arbeidsområdene våre omfatter nybygg, tilbygg, restaurering og tradisjonshåndverk.

I tillegg har vi mange faste kunder i forbindelse med hytteservice.

Vi utfører hytteservice i Aurdal og nærliggende områder som Aurdalsåsen og Danebu.

Her kan vi tilby abonnementsordning i tillegg til enkeltoppdrag på forespørsel. Skal du velge hytteservice er vi det naturlige valget. Vi er lokalisert i Aurdal, og har Aurdalsåsen og Danebu som største arbeidsområde.

Som utførende håndverkere er vi kjent med utfordringene med å ha hytte på fjellet.

TILSYN AV HYTTE Et fast tilsyn betinger abonnementsordning. Kunder med abonnement er prioriterte kunder, og vi går gjennom hytta hver 14. dag for å sjekke at alt er i orden. Enkel snørydding vinterstid.

NØKKELSERVICE Håndtering og levering av nøkler.

VED Leverer tørr ved av alle kvaliteter.

SNØRYDDING Rydding og måking av snø fra tak og terrasse.

OPPVARMING Setter på varme før du ankommer hytta.

GASS Utskifting av gassflasker.

RENHOLD Formidling av hyttevask og renhold.

Kontakt Espen Kristiansen
Telefon +47 93 02 25 05