Aurdal og Kruk Løypelag

VI GRATULERER LØYPELAGET MED NY NETTSIDE!!!

Se løyperapport og siste nytt fra løypelaget...

Informasjon om løypelaget

Preparering av skiløypenettet i hytte- og turområder i Valdres blir ivaretatt av lokale løypelag.

Aurdal og Kruk Løypelag er organisert som en forening, med hovedmedlemmer og støttemedlemmer. Vi preparerer løypene fra Heimåsgrinda i nord (ca 3m nord for Nythun), via Pilset og Smørlifjell til Aurdalsåsen og videre til Bjørgovarden, Ølslykkja, Fjellsbygda og Tonsåsen i syd.

Les mer om Aurdal og Kruk Løypelag, trykk her...

Kontakt Aural og Kruk Løypelag