Fjellstølknatten

Dette området ligger i bakken. Her er det regulert inn en ny liten alpinbakke fra toppen av eksisterende heis og nordover mot vestre del av Storstøllie. Området er regulert som kombinasjonsområde fritid og utleie. Vi har ikke markedsført eller bygd ut vann, kloakk og strøm til den enkelte tomt ennå.

AURDAL FJELLPARK / AKERVOLD

Dette området ligger i bakken. Her er det regulert inn en ny liten alpinbakke fra toppen av eksisterende heis og nordover mot vestre del av Storstøllie.

Området er regulert som kombinasjonsområde fritid og utleie.

Reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er godkjent av Nord Aurdal kommunestyre den 18. februar 2010.

Ytterligere planlegging og detaljer vil følge etter hvert som vi får stadfestet planer og planlagt arealet i mer detalj.

KONTAKTINFORMASJON

Eivind Akervold

Telefon: 906 81 595