Generell informasjon til hytteeiere

Her finner du relevant informasjon for deg som hytteeier,
klikk på en av linkene til høyre for å lese mer om ulike emner:

Bomavgift

Bomvei etter avkjøring i Aurdal, overgang koster NOK 20.-

Bommen drives etter samme retningslinjer som Statens vegvesen, Veidirektoratet, bompengeavdelingen har bestemt. Takster og tilleggsavgifter har "Årsmøte for vegen" og Nord Aurdal Kommune vedtatt, jfr. Veglova kap. VII, Private vegar § 56.

Du kan lese mer om bomavgift, drift av bommen, Danebuvegen og dens historikk her...

Nytt bomkort og nytt system fases inn sommeren 2021, les mer...

Snørydding

Generelt kan sies at hovedveier holdes åpen gjennom uken, i tillegg skal all snørydding være unnagjort til helgen. Snør det kraftig i slutten på uka vil snøryddingen foregå også gjennom helgen. Ved opphold eller ankomst tidligere i uken kan du gjerne ringe den som brøyter.

Parkeringsplasser blir tatt fortløpende etter at hovedveier er brøytet.

Vær behjelpelig med å flytte bilen når parkeringsplassene brøytes.

Ansvarsområde:

Det som omfatter Danebuvegen´s  ansvarsområde er veien fra den gamle bommen (ved Opheimsbakken), dvs. nedenfor dagens bom, og opp til avkjøringen til Danebu Kongsgaard. Likeledes har Danebuvegen ansvaret for veien som tar av ved Damtjern og går forbi Fjellkirken til Fetjaset (Fetjasetvegen) med sidearm fra Sjenangen til Maurset (Ølslykkevegen).
Det er på disse vegene at Danebuvegen har ansvar for sommer- og vintervedlikeholdet.

Ansvar innenfor øvrige veier på fjellet, i hytteomåder osv. er dekket gjennom ulike private avtaler. Kontakt egen hytteforening for mer informasjon.

 

Aurdalsåsen Hytteforening (AHF)

Aurdalsåsen hytteforening (AHF) er en sammenslutning av vel- og veiforeninger for hytteeiere i området Aurdalsåsen. Foreningen er også åpen for individuelle, personlige medlemmer som eier hytte i området og som ikke hører til noen lokal forening.

Du kan lese mer om Aurdalsåsen hytteforening her...