Hytteforeninger

Hytte, vei- og velforeninger

Aurdalsåsen hytteforening (AHF) er en sammenslutning av vel- og veiforeninger for hytteeiere i området Aurdalsåsen.

Foreningen er også åpen for individuelle, personlige medlemmer som eier hytte i området og som ikke hører til noen lokal forening.

Hytte, vei og velforeninger
Aurdalsåsen hytteforening
Kontakt Nils Vogt
Telefon +47 93 04 05 46
Hytte, vei og velforeninger
Aurdal Fjellgård
Kontakt Knut Brovold
Telefon +47 93 05 08 89
Hytte, vei og velforeninger
Aurdalsåsen Sør Vel
Kontakt Trude Nytrøen Pedersen
Telefon +47 41 55 83 67
Hytte, vei og velforeninger
Aurdaltoppen Fjellgrend
Kontakt Kari Struksnes
Hytte, vei og velforeninger
Bakkejordvegen Velforening
Kontakt Harald Thue
Telefon +47 92 88 26 81
Hytte, vei og velforeninger
Binnhøvdvegen
Kontakt Sigurd Onstad
Telefon +47 91 19 07 45
Hytte, vei og velforeninger
Damtjednvegen veilag
Kontakt Trond Stang
Telefon +47 95 17 91 93
Hytte, vei og velforeninger
Engevegen vei- og vellag
Kontakt Tore Kallestad
Telefon +47 99 28 23 06
Hytte, vei og velforeninger
Freningvegen vel
Kontakt Harald Qvist
Telefon +47 92 84 26 00
Hytte, vei og velforeninger
Gråndalsvegen vel
Kontakt Erik Hestnes
Telefon +47 41 85 79 22
Hytte, vei og velforeninger
Kivoset vel- og veglag
Kontakt Harald Dahle
Telefon +47 90 68 54 01
Hytte, vei og velforeninger
Kvitingvegen vegstyre
Kontakt Anders Dalen
Telefon +47 90 60 73 14
Hytte, vei og velforeninger
Ravangkollen vel
Kontakt Einar F. Semb
Telefon +47 95 14 35 14
Hytte, vei og velforeninger
Ruudstølveiens fond
Kontakt Nils J. Sejersted
Telefon +47 90 86 38 77
Hytte, vei og velforeninger
Sameiet Danebu leiligheter
Kontakt Einar Tore Moe
Telefon +47 950 37 850
Hytte, vei og velforeninger
Storstølen veifond
Telefon +47 930 03 891
Hytte, vei og velforeninger
Storstøllie vel
Kontakt Kjetil Foyn
Telefon +47 93 25 11 99
Hytte, vei og velforeninger
Tuva vel
Kontakt Finn Raaholt
Telefon +47 90 16 56 30
Hytte, vei og velforeninger
Valaknatten vel
Kontakt Trond Bjerknes
Hytte, vei og velforeninger
Valdres Alpingrend
Kontakt Asgeir Sveen
Telefon +47 997 20 007
Hytte, vei og velforeninger
Vardingrenda velforening
Hytte, vei og velforeninger
Varpavegen veilag
Kontakt Halvor Tangen
Telefon +47 992 49 6948
Hytte, vei og velforeninger
Auståsvegen veiforening
Kontakt Reidar Stockfleth
Telefon 90 75 60 41
E-post reidar@rvp.no