Nyttige telefonnummer

Brann  110 
Politi  112 

    Politi (landsdekkende)

02 800

    Lokal lensmann i Nord-Aurdal 

61 36 64 00  
Ambulanse  113 
Vaktsentralen Fagernes (sykdom/legehjelp   61 36 56 00 / 61 36 10 44  
Veterinær Fagernes (vaktnummer oppgis)  61 36 05 55 
Løypetelefon, Aurdal og Kruk løypelag  979 64 800 
Nord Aurdal Røde Kors, vakttelefon  915 20 899 
Aurdal taxi og maxitaxi   913 64 955
Fagernes Taxi  61 36 18 00  
Falken Redningstjeneste 61 36 18 61