Aurdal i Valdres, historie

Aurdal  - bygda med mest sol og stabilt klima i Norge ?

Skrevet av: Erna Jordet og Egil Dieserud

HISTORIE.

Aurdal er preget av et levende og utøvende kulturlandskap. Dette er, og har vært grunnlaget for et godt bomiljø i ei bygd med et mangfoldig kulturliv. Bygda ble i år 2000 kåret til Nord - Aurdal Kommunes kultursted.

Her i denne rike floraen var det naturlig at han bosatte seg han som skrev "Se Norges Blomsterdal". Det var distriktslegen Andreas Aabel som bodde på prakfulle Juven.

Mange kjente kulturpersonligheter benytta bygda som rekreasjonsstedet sitt. Knut Hamsun kom hit for første gang i 1884. Da bodde han på Frydenlund Skysstasjon - og han gjenvant helsa si her. Han ble værende i Aurdal i 1½ år, og ble kjent med mange av bygdas beboere. Hamsun var poståpner en tid. Hit kom han også på bryllupsreise, da bodde han på "Onstadmarken", ca. 1 km nord for Aurdal sentrum. Der skrev han kjærlighetsromanen "Victoria".


Onstadmarken der Hamsun bodde da han skrev "Victoria"....

Dessuten avsluttet han romanen "August" her, da han bodde hos vennen Erik Frydenlund i 1930.

I august 2010 ble "Victoriastatuen", som ble laget av skulptør Nina Sundby, avduket i forgården til Frydenlund.

Andre som besøkte skysstasjonen var Grieg, L. M. Lindemann og Ivar Aasen.

På Frydenlund Skysstasjon, ble Reisetrafikklaget for Valdres og Jotunheimen stiftet i 1888, som det første reisetrafikklaget i Norge. Her passerte Kongevegen til Bergen.


Frydenlund Skysstasjon.

Bygdas musikere Olav Moe og Ulrik i Jensestogo var store spillemenn,  som ofte hadde konserter på skysstasjonen.

Minnesmerket over Olav Moe er satt opp rett ovenfor KIWI.

Den første bilturist fra utlandet, belgieren Beduin, var her i 1901 på sin ferd til Vestlandet.

I nabolaget vokste Dag Frøland opp.

Mange gamle bygninger har satt sitt preg på bygda. I Søreigrenda - den gamle telegrafbygningen.

Langs "Den gamle bergenske Kongevegen" - og i sveitserstil - Sofienlund, Lundberg og Fjelltun. I samme stil langs E-16, Ottestad og Evenstad. Der finner vi også Knausen - i dragestil og Villa Haug - i typisk jugendstil.

Jensestogo, Bø og Sofienlund har fått kommunens pris for god byggeskikk.

Aurdal Kirke er fra 1737 og er prostikirken i Valdres.


Aurdal kirke
.

Nordaker Gård ligger langt nord i bygda, og er viden kjent for sin utmerkede rakfiskproduksjon.

Det var under krigen harde kamper i Aurdal. Minnesteinen over de falne er reist sør for kirka.

 

AURDAL I DAG.

Beliggenhet: 165 km fra Oslo, 105 km fra Lillehammer og 13 km fra Fagernes.

Aurdal er et vakkert sted. Samspillet mellom den gamle bebyggelsen og kulturlandskapet omkring er slående og karakteristisk. Når en kommer ut på den åpne flata, ut i dalrommet, får en utsyn oppover og nedover  dal , fjord og fjell. Ute på flata får en også en opplevelse av gårdstuna som ligger oppover den bratte lia. Det er noen rammer både i landskap og bebyggelse som er viktige for at Aurdal skal ha sitt spesielle særpreg.

I bygda er det ca. 50 næringsdrivende bestående av bønder, butikker og velværesenter. Vi har serveringsbedrifter, rørleggere, snekkere, snekkerverksteder, stenhuggeri, blikkenslagere, malere, murere, gravemaskiner, entreprenører og i tillegg rengjøringsbyrå.

Kiwi er den 3.største dagligvarebutikken regnet i omsetning i Valdres.

Bygdas naturskjønnhet og innbyggere med menneskelige kvaliteter har gjort det naturlig å utvikle ulike institusjoner som Aurdalsheimen, DPS (distriktspsykiatrisk senter) og Valdresklinikken (behandlingssted mot rus). En får ro i Aurdal, og det er godt for helsa.

Kultur: Kulturlandskapet holdes åpent av bonden.

Det er et aktivt miljø i denne kulturbygda som ble kåret til kommunens kultursted år 2000.

Mangfoldet er bredt med turn-, fotball-, alpin- og langrennsgrupper. Vi har hestegarder, som Valdres Ponniklubb og vi har  travsport på travbanen.  Motorcrossbanen er populær, dessuten har vi mc-lag. Vi kan fiske i fjorden, den 9 hulls golfbanen i Vestringsbygda er godt besøkt, og vi har kulturstier!

Det går sti opp til Jevneknatten og Vardeberget, og disse og andre turveier i hele Aurdal er mye benytta. Samt de uttallige turstiene oppe  i fjellet! Valdresbanevegen som slynger seg gjennom hele bygda, gir både barn og voksne en trygg asfaltert vei å gå og sykle på.

120 km turløyper og Valdres Alpinsenter brukes aktivt om vinteren.

I Aurdal Helselag og Nord Aurdal røde Kors er det stor aktivitet.

Mangfoldet av utøvende kulturkrefter er bredt, og med mange topputøvere. Her bor Ragnhild, Eldbjørg, Andris og Bente Hemsing, Elisabeth og Gunnar Kværne Amundsen, Kjøbli-brødrene, Henning Andersen, Sivert Holmen, Oddrun Hegge, Arne Paus, Tormod Brufladt, Alf Sagbråten. Og sist, men ikke minst, Den Norske Opera - solisten Svein Erik Sagbråten kommer herfra.

På Frydenlund Skysstasjon arrangeres Frydenlundsdagene, temakvelder og utstillinger. Lokaler leies ut til møter og selskap. Historielaget holder til der. Les mer om Frydenlund under historien.

Menighetshuset ved kirka benyttes til kirkekaffe, konfirmasjoner, begravelser, øvingslokaler for barnekoret, og til ulike møter.

På Aurdal skole er det grendehus.

Prostikirka i Valdres ligger Aurdal, se www.aurdalskyrkja.no

Onsdagskveldenes "I skumringen" i kirka gir ro for sjelen.

Fjellkirka er i flittig bruk.

Aurdals Musikkorps spiller videre og skaper liv med "Se Norges blomsterdal".

Ragnhild Hemsing og Halgrim Hansegård har  blitt eiere av Sorenskrivergarden.

Turisme: Det er ca 1100 private hytter med tils. 275 000 gjestedøgn pr. år, ca. 500 utleiesenger til sammen hos Aurdal Fjellpark Valdres, Danebu, Aurdal Fjordcamping, Valdres Gjestegård, Munkekroa og ca. 200 plasser for campingvogner.

Her finnes gode serveringssteder: Valdres Gjestegård, Aurdal Fjellpark Valdres, Alpinkroa, Danebu Kongsgaard og Aurdal Fjordcamping.

Gardsturisme: Hjelle Gard har glassgalleri, temadager med "åpen gard" og kultursti.

Aurdal kirke og Fjellkirka benyttes også til bryllup og dåp for folk fra andre steder som har tilknytning til Aurdal.

"Solnedgangen til fjells" ved Aurdal Fjellpark Valdres er vakker. Den tradisjonelle nyttårsfeiringen med vardebrenning gir en helt spesiell stemning hos menneskene og gir tid for ettertanke - og for å se framover.|

Turismen har gode utviklingsmuligheter ved helhetlig planlegging og drift av opplevelsestilbudene på fjellet og i bygda. Se mer om opplevelser under kultur.

Valdres: Besøkende på hyttene og i overnattingsbedriftene benytter i stor grad de mangfoldige opplevelsene i hele Valdres. Mer på www.valdres.no

Boligareal: I den reviderte kommunedelsplanen for 2012 reguleres det områder som vil gi god bokvalitet etter framtidas behov. Kommunen har åpnet for at hytter kan disponeres også til boligformål.

Tettstedsanalysen av Aurdal gir en god beskrivelse av bygda. Samspillet mellom den gamle bebyggelsen og kulturlandskapet omkring er slående. På rådhuset i kommunen kan denne analysen kjøpes.

Flere bilder fra bygda (kommer…)