Styret for Danebuvegen orienterer om nytt bomkort

Aurdal, april 2021

Våre bomkort for Danebuvegen som vi har benyttet for passering gjennom bommen i nærmere 20 år, «synger nå på siste verset». Vi har fått signaler fra vår leverandør at vi ikke lengre kan forvente support på dette DOS baserte systemet.

Styret har derfor vedtatt at vi gradvis og i løpet av sommeren vil fase inn et nytt kort og nytt system. Det nye kortet har samme mål som et Visa/Mastercard, og leses i den samme leseren som for Visa/Mastercard i bommen. (Se bilder)

 

Fra kortet legges på den gule Nayax leseren, (kortet skal ikke puttes inn i leseren da det ikke har chip) og de 4 grønne lampene på leseren lyser, så går det ca. 7 sek før bomstanga går opp. Det er ingen vits å legge kortet på leseren på nytt etter at de grønne lampene har lyst, da passeringen allerede er registrert.

Når det er tid for utsendelse av kortet vil du bli kontaktet, dersom vi ikke har ditt mobilnummer. Når vi har lagt inn dette, vil du få kortet tilsendt i posten. Det nye kortet er gratis og gjenværende turer i det kortet som du har nå, vil bli overført til det nye.

Men det blir en forskjell: Fra nå av må du fylle opp kortet selv. Dette gjør du ved å laste ned appen MONYX WALLET på din mobil. Denne appen er gratis. Du åpner appen, legger inn ditt mobilnummer, og følger instruksjonen videre. Det er ditt mobilnummer som viktig. Dette må også ligge i vårt system, registrert på ditt nye kort.               

I appen finner du 2 kort, og det ene er merket med Danebuvegen. På dette kortet kan du til enhver tid se hvor mye verdi du har igjen. På dette kortet går det i kroner og ikke turer, men siden turen koster kr 15,- skulle det være enkelt å regne ut hvor mange turer som er igjen i kortet.

Minimum gjenværende verdi for å få benyttet kortet må være kr. 30,-                  

Vi håper at dette kortet vil fungere like godt som dagens kort og vi ønsker deg hjertelig velkommen til Aurdalsåsen.

Har du spørsmål eller meninger, så kan du benytte vakttelefonen for Danebuvegen på mob.nr: 952 36 039.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Styret Styret for Danebuvegen.                                          

 

Last ned PDF format "Styret for Danebuvegen orienterer...