Styret for Danebuvegen orienterer om nytt bomkort

OPPDATERT, mars 2022

Våre private kunder har nå fått tilsendt og tatt i bruk nytt kort for passering i Danebubommen. Det er er hittil erfart noen tilfeller på utfordringer med nedlasting av Appen Monyx Wallet, og kunne ta denne i bruk. Så langt ser dette allikevel veldig bra ut. Det som også har vært en utfordring er å lese gjennom den informasjonen som ligger ved når kortet mottas, eller som er tilgjengelig på nettet under www.aurdal.no/hovedside/meny og bruke denne.

Tips til brukerne: når du bruker kortet og får melding om at kortet ditt ikke er belastet, da er det forlite penger igjen på kortet til passeringen. Da kan du kjøre til side ved bommen, ta opp mobilen og fylle på ditt kort, så kan du bruke kortet etterpå, alternativet er å bruke Visa/Mastercard, se bilder og videre info...

 

 

Bruk av gul Nayax leser

Fra kortet legges mot den gule Nayax leseren, og de 4 grønne lampene på leseren lyser, går det ca. 4 sek før bomstanga går opp. Kortet skal IKKE puttes inn i leseren, da kortet ikke har chip.

Mrk! Kortet skal legges mot leseren kun en gang, og så fort de grønne lampene lyser er passeringen registrert.

 

Nye bomkort er nå sendt ut til våre kunder!

Dersom du ønsker et bomkort, sender du e-post til: perdale44@gmail.com .

Mrk. Foruten fullt navn og adresse, vennligst oppgi også mobilnummer og e-postadresse.  

I tillegg betales kr. 150,- for kortet til konto: 6182.05.36192, engangskostnad.

 

Hva blir annerledes med nytt kort

Den store forskjellen blir at du fra nå av må du fylle opp kortet selv. Dette gjør du ved å laste ned appen MONYX WALLET på din mobil, som lastes ned etter mottak av nytt kort! Appen er gratis, og når du åpner denne, legger du inn ditt mobilnummer og følger instruksjonen videre. Det er ditt mobilnummer som viktig. Dette må også ligge i vårt system, registrert på ditt nye kort.               

I appen finner du 2 kortvalg, og det ene (hvitt kort) er merket med Nayax prepaid Danebuvegen. Det er dette kortet du skal benytte, og du kan på dette kortet til enhver tid se hvor mye verdi du har igjen. Kortet viser kroner og ikke gjenværende turer som i dag, men siden turen koster kr. 15,- skulle det være enkelt å regne ut hvor mange turer som er igjen i kortet.

Minimum gjenværende verdi for å få benyttet kortet må være kr. 30,-    

             

Prosedyre for nedlasting av appen og påfylling av kort

Nytt bomkort til passering i Danebubommen må fylles opp via appen Monyx Wallet.

  1. Last ned appen Monyx Wallet på din mobil og åpne den
  2. Legg inn ditt telefonnummer og trykk neste
  3. Legg inn koden som kommer automatisk (trykk feltet "Ikke nå")
  4. Legg til en betalingsmetode Visa/Mastercard, Bank id kreves
  5. Velg riktig kort, "Nayax prepaid Danebuvegen" (hvitt kort), trykk på kortet og fyll opp dette med ønsket beløp. Velg kr. 50, kr. 150 eller maks kr. 300, trykk deretter "Fylle opp" nederst.
    OBS. Kortet Monyx card som ligger der skal IKKE benyttes!

Da er du i mål, og kortet fylles opp!
Maks beløp som kan legges inn totalt er kr. 800,- og appen er gratis og kostnadsfri for kunden.

Kortet oppdateres ved bruk slik at du kan se saldo til enhver tid.

 

Avslutningsvis håper vi det nye kortet vil fungere like godt som dagens kort og vi ønsker deg hjertelig velkommen til Aurdalsåsen.

Har du spørsmål eller meninger, så kan du benytte vakttelefonen for Danebuvegen på mob.nr: 952 36 039.  
NB! Send ikke SMS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Styret for Danebuvegen.                                          

 

Last ned PDF format "Styret for Danebuvegen orienterer...