Styret for Danebuvegen orienterer om nytt bomkort

OPPDATERT, mai 2021

Våre bomkort for Danebuvegen som vi har benyttet for passering gjennom bommen i nærmere 20 år, «synger nå på siste verset». Vi har fått signaler fra vår leverandør om at support ikke lengre kan forventes på dette gamle DOS baserte systemet.

Styret har derfor vedtatt gradvis i løpet av sommeren å fase inn et nytt bomkort og et nytt system. Det nye kortet har samme størrelse som et vanlig bankkort, og skal leses av i den samme leseren som brukes for Visa/Mastercard i bommen i dag, se bilder...

 

Bruk av gul Nayax leser

Fra kortet legges mot den gule Nayax leseren, og de 4 grønne lampene på leseren lyser, går det ca. 7 sek før bomstanga går opp. Kortet skal IKKE puttes inn i leseren, da kortet ikke har chip.

Mrk! Kortet skal legges mot leseren kun en gang, og så fort de grønne lampene lyser er passeringen registrert.

 

Mottak av nytt kort i posten

Nye bomkort sendes ut fortløpende, og dersom vi mangler informasjon for å kunne sende kortet til deg, vil vi ta kontakt. Det nye kortet er gratis og gjenværende turer i det gamle kortet vil bli overført til det nye kortet.

Før vi sender deg ditt nye kort, må ditt mobilnummer være registrert i vår database i Danebubommen.

Vi er nå i gang med dette, og etter hvert som kortene blir registrert, vil de bli sendt med Posten til den enkelte kunde/abonnent.

 

Hva blir annerledes med nytt kort

Den store forskjellen blir at du fra nå av må du fylle opp kortet selv. Dette gjør du ved å laste ned appen MONYX WALLET på din mobil, som lastes ned etter mottak av nytt kort! Appen er gratis, og når du åpner denne, legger du inn ditt mobilnummer og følger instruksjonen videre. Det er ditt mobilnummer som viktig. Dette må også ligge i vårt system, registrert på ditt nye kort.               

I appen finner du 2 kortvalg, og det ene (blått kort) er merket med Nayax prepaid Danebuvegen. Det er dette kortet du skal benytte, og du kan på dette kortet til enhver tid se hvor mye verdi du har igjen. Kortet viser kroner og ikke gjenværende turer som i dag, men siden turen koster kr. 15,- skulle det være enkelt å regne ut hvor mange turer som er igjen i kortet.

Minimum gjenværende verdi for å få benyttet kortet må være kr. 30,-    

             

Prosedyre for nedlasting av appen og påfylling av kort

Nytt bomkort til passering i Danebubommen må fylles opp via appen Monyx Wallet.

  1. Last ned appen Monyx Wallet på din mobil og åpne den
  2. Legg inn ditt telefonnummer og trykk neste
  3. Legg inn koden som kommer automatisk (trykk feltet "Ikke nå")
  4. Legg til en betalingsmetode Visa/Mastercard, Bank id kreves
  5. Velg riktig kort, "Nayax prepaid Danebuvegen" (blått kort), trykk på kortet og fyll opp dette med ønsket beløp. Velg kr. 50, kr. 150 eller maks kr. 300, trykk deretter "Fylle opp" nederst.
    OBS. Kortet Monyx card som ligger der skal IKKE benyttes!

Da er du i mål, og kortet fylles opp!
Maks beløp som kan legges inn totalt er kr. 800,- og appen er gratis og kostnadsfri for kunden.

Kortet oppdateres ved bruk slik at du kan se saldo til enhver tid.

 

Avslutningsvis håper vi det nye kortet vil fungere like godt som dagens kort og vi ønsker deg hjertelig velkommen til Aurdalsåsen.

Har du spørsmål eller meninger, så kan du benytte vakttelefonen for Danebuvegen på mob.nr: 952 36 039.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Styret Styret for Danebuvegen.                                          

 

Last ned PDF format "Styret for Danebuvegen orienterer...