Informasjon til abonnenter av Vannverket på Aurdalsåsen

 • Frenningen Vannverk AS har oppgradert vannforsyningen på Aurdalsåsen ytterligere
 • Det er fortsatt mange abonnenter som ikke har rapportert inn sine kontaktdata
 • Stort fokus på sikkerhet ved vannforsyning betinger håndhevelse av klausuleringsbestemmelser for nedslagsfeltet til Freningen.

Generelt

Det vises til vårt informasjonsskriv vinteren 2018 / 2019.

De planlagte investeringene i vannbehandlingshuset ved Frenningvegen er nå gjennomført og tatt i bruk. Dette gjelder et UPS system til bruk ved strømutkoblinger, nytt varslings- og styringssystem samt flytting av pumper og ventiler til underetasjen i bygget for å sikre vanntilførsel ved strømavbrudd.

Vannkvalitet

Det har vært svært mye fokus på vannkvalitet fra kommunale og private vannverk i den seinere tid. Frenningen Vannverk har to barrierer for å sikre vannkvaliteten frem til forbruker. Den første er sikring av råvannskvaliteten. Etter utlegging av den nye inntaksledningen 300 meter inn i Freningen, har råvannskvaliteten inn til vannbehandlingsanlegget i Freningvegen vist en klar bedring. Vi er imidlertid avhengige av at klausuleringstiltakene i nedslagsfeltet respekteres :

 • Det er forbud mot bading i Freningen og tilstøtende bekker / tjern i nedslagsfeltet. Dette gjelder også for husdyr
 • Det er forbud mot bruk av båt / fisking i Freningen for andre enn grunneierne
 • Det er forbud mot alle former for arrangementer / telt- / og / eller leirslaging i nedslagsfeltet.
 • Utfyllende klausuleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til Frenningen Vannverk.

Den andre barrieren er det installerte UV anlegget hvor alt filtrert / renset vann blir desinfisert før det sendes ut i ledningsnettet.

I sommer hadde vi en hendelse 31. juli som ble rapportert som følger fra Nord-Aurdal kommune sitt personell :

 • Råvannet i Fræningen var i går så full av humus at silen i behandlingsanlegget tettet seg raskt.
 • Dette førte til liten produksjon av vann slik at pumpene som forsyner høgtrykksområdet måtte slås av i går kveld.
 • I tillegg førte dette til overbelastning på UV-filteret som nå er satt i stand igjen.
 • Resultatet av dette er at høgtrykksområdet har vært uten vann i dag.
 • Bassenget har nesten gått tomt for å forsyne selvfallsområdet.
 • Vannet som går ut på nettet har nå svært høyt fargetall og det kommer klager på dette fra abonnentene.
 • I følge vårt driftspersonell bør det ikke være økt fare for bakterier siden vann som blir sluppet ut på nettet skal være UV-behandla før det kommer ut på nettet.

Dette er en type hendelse som Frenningen Vannverk ønsker å få informasjon om ut til abonnentene umiddelbart når hendelsen inntreffer…… Imidlertid var ikke varslingssystemet uttestet og vi manglet svært mange kontakttelefoner da dette inntraff….. Vi vil nå innstendig anmode de som enda ikke har meldt inn sine kontaktdata om å gjøre dette på vedlagte format…                                                     

Iverksetting av varslingssystem

Det er nå installert et overvåkings- og fjernstyringssystem i Vannbehandlingshuset.  

Dette vil forenkle kommunens oppfølgning av anlegget, og samtidig bedre leveransesikkerheten for abonnentene. Ved eventuelle driftsforstyrrelser vil systemet sende ut meldinger til samtlige abonnenter. For å sikre at du får SMS-meldingen dit du ønsker, er vi avhengige av å få lagt inn telefonnummer til den / de du ønsker skal motta et slikt varsel. I tillegg ønsker vi å få din E-mail adresse da vi i fremtiden også vil bruke den for utsending av elektronisk faktura.

Kontakttelefoner fra 01.01.19

Dersom du som abonnent har spørsmål til ovenstående, eller du får problemer med vannforsyningen til din hytte / eiendom, kan følgende personer kontaktes :

 • Administrative forhold : Frenningen Vannverk AS
  • Forretningsfører Vidar Bråten, mobiltelefon: 908 89 500
 • Ved problemer med din private stikkledning: Aurdal Rørleggertjenester
  • Vakttelefon: 971 03 979
  • Hovednummer: 952 13 640
 • Ved driftsmessige forhold forøvrig: Nord Aurdal kommune
  • Kommunens vakttelefon: 958 81 336

 

Med hilsen og ønske om en fortsatt fin høst og vintersesong på Aurdalsåsen.

 

Styret i Frenningen Vannverk AS

 

Du kan se hele orginalskrivet fra Frenningen Vannverk AS her, LES MER...