Ny ferist skal ned i vegen

Danebuvegen vil bli delvis stengt tirsdag den 20.06.2023...

I forbindelse med ny ferist som skal ned vegen, vil Danebuvegen bli delvis stengt tirsdag 20. juni 2023 fra kl. 12:00 og utover.

Nedlegging av ny ferist vil bli utført i Danebuvegen 320, 2910 Aurdal ved den gamle bommen, se bilder...

 

 

Vi ønsker alle en god sommer!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Danebuvegen

v/Per Arne Dale