Vi vil ikke ha skog på Bjørgovarden (!)

Geitene kommer til Frenningen på tirsdag! Ta turen oppom og opplev flokken; meld tilbake hva du tenker om dette...

Vi har spurt tidligere; siden stølsdriften i vårt område i praksis er historie; bør fjellet bare gro igjen i takt m klimautviklingen eller skal vi holde kulturlandskapet i hevd slik at vi kan ha fjellopplevelser både sommer og vinter?

Dette er det langsiktige bakteppet til at vi fra kommende tirsdag og noen uker fremover tester ut skog- og krattbeiting med boer geiter. Du finner de på nedsiden av Frenningen, vi oppfordrer alle til å ta turen oppom og stille seg spørsmålene:

Er dette noe vi vil ha i terrenget i fremtiden (se for deg et tre-/firesifret antall geiter mellom Tonsåsen og Kruk)?

Skal vi heller basere oss på tradisjonsrik frivillig dugnadsinnsats?

Bør heller terrenget bare få gro igjen uten menneskelig påvirkning og vi akseptere dårligere turstier og skiløyper?

Fortell oss hva DU mener - det er viktig for det videre arbeid.

PS. På grunn av at det nå brukes digitale gjerder, vil geitene ikke komme inn på den enkelte hyttetomt!

Kilde: Aurdal og Kruk Løypelag